roenfrdehuit

Celula lui Dávid Ferenc

 
Celula lui Dávid Ferenc

Adresa: situată în incinta Cetății.

Este celula în care a fost închis Dávid Ferenc (1520-1579) întemeietorul și primul episcop al Bisericii Unitariene.

Francisc Dávid s-a născut la Cluj în jurul anului 1520, tatăl său fiind un meşter sas.

După terminarea studiilor la Wittenberg în anul 1551, a fost mai întâi rectorul gimnaziului catolic din Bistriţa.

După convertirea sa la credinţa lutherană a activat în 1554 ca pastor evanghelic la Petriş.

Un an mai târziu s-a mutat la Cluj ca rector evanghelic şi a devenit superintendentul lutheranilor din oraş.

În 1564, după separarea definitivă a calvinilor maghiari de evanghelicii lutherani (saşi), a fost ales episcop calvinist al bisericilor maghiare din Transilvania şi numit pastor la curtea principelui transilvan Ioan al II-lea Sigismund Zápolya.

Discuţiile sale asupra trinităţii au început în 1565 exprimându-şi dubii asupra personalităţii Spiritului Sfânt.

În 1579, 1-2 iunie, Dieta din Alba Iulia îl acuză pe Dávid Ferenc de încălcarea legii inovării.

Dávid Ferenc împreună cu majoritatea covârşitoare a preoţilor învaţă că omul Isus nu trebuie adorat.

Această învăţătură nu este o inovaţie, este concluzia firească a concepţiei despre unicitatea lui Dumnezeu.

Giorgio Blandrata însă îl acuză ca inovator la principe, iar acesta îi interzice să predice şi-l pune sub pază la domiciliu.

Dávid Ferenc pe atunci grav bolnav este condamnat de dietă pentru inovare: ”Maiestatea sa principele a înţeles toată această cauză; a înţeles că tu [Dávid Ferenc] condus de creierul tău, nesocotind opinia Bisericii, te-ai dedat ateismului, blasfemiei blestemate şi nemaiauzite, şi ai manifestat împotriva hotărîrilor ţării şi ai inovat. Înălţimea Sa deci va stabili împotriva ta pedeapsa exemplară pe care o meriţi, pentru că trebuie să-i ferim şi pe alţii de asemenea inovaţii excesive.Până ce maiestatea sa Principele nu va hotărî altfel, te ţine sub pază”.

Dávid Ferenc va fi închis în cetatea Devei unde moare după o suferinţă de patru luni şi jumătate la 15 noiembrie 1579.

Împrejurările decesului său sunt tot atât de necunoscute, ca şi locul unde a fost înmormântat.

În 1948 deasupra intrării în celulă a fost pusa o placă inscripționată în limba maghiara și română cu textul: "Dávid Ferenc emleke. Amintirea lui Francisc Dávid."

De asemenea, în interiorul celulei, a fost montată o tabletă comemorativă cu textul: "Dávid Ferenc 1520? - 1579. Fondatorul și primul episcop al Bisericii Unitariene. În acest loc a murit ca martir."

Același text este inscripționat și în limbile maghiară și engleză.

Foto: Arhivele Statului

  • Count:
  • 207
  • -
  • 232
  • -
  • 75129