roenfrdehuit

Muzeul Apei Comunitare

 
Muzeul Apei Comunitare
Adresa: Calea Zarandului, nr 43, Deva, cod 330092, HD
Tel.: 0254.227.087; 0727.228.439
 

În data de 23 mai 2012, Apa Prod Deva a inaugurat Muzeul Apei Comunitare şi noua bază de producţie, în cadrul manifestării „Săptămâna judeţului Hunedoara - 20 de ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Hunedoara".
Muzeul prezintă istoria, în imagini şi obiecte, a alimentării cu apă, în regim centralizat, a municipiului Deva, dar şi a întregului judeţ.
Astfel vizitatorii au posibilitatea de a cunoaște evoluția tehnică a producerii și distribuției apei potabile și a celei menajere în ultimii 100 de ani.
În anul 1901 s-a construit un apeduct cu apa dintr-un izvor de pe dealul Colț și cu ajutorul fântânilor de captare din aluvionul răului Mureș.
În perioada 1941-1962 a fost realizată sursa de apă Horogoș, uzina de apă veche.
În 1970 a fost realizată sursa de apă Batiz și în anii 1984-1985 a fost realizată sursa de apă Orlea.
Prin programul SAMTID finanțat de Uniunea Europeana, în anul 2003 a început înlocuirea conductelor principale de distribuție a apei.
În anul 2005 s-a demarat proiectul ISPA finanțat de Uniunea Europeana pentru a realiza reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiile Deva și Hunedoara.
De-a lungul timpului actuala societate Apa Prod a funcționat sub diverse denumiri.
Astfel în 1951 s-a numit Întreprinderea Comunală Regională Deva (ICR), între anii 1959-1969 Întreprinderea de Gospodărie Orășenească Deva (IGO), între 1970-1972 Întreprinderea de Gospodărie Comunală și Locativă Deva (IGCL), între 1973 și 1977 Întreprinderea Județeană de Gospodărie Comunală și Locativă Hunedoara-Deva (IJGCL) și între 1978-1990 Grupul Întreprinderilor de Gospodărie Comunală și Locativă Hunedoara-Deva (GIGCL).
După Revoluția din 1989, societatea a purtat denumirile: între 1991-1998 Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Deva (RAGCL), între 1998-2001 S.C. Apaterm S.A. Deva, în 2001 S.C. Apaserv S.A. Deva, și începând cu anul 2004 S.C. Apa Prod S.A. Deva.

Apa Prod S.A administrează 7 stații de tratare: Orlea, Batiz, Baniu-Roșcani, Sânpetru, Folorit, Orăștie, Crișcior; magistrale de aducțiune 1.000 mm Orlea-Deva, 600 mm Batiz-Deva 350 mm Roșcani - Ilia, 1.000 mm Râul Bărbat - Sânpetru, 300 mm Crișcior - Brad, desfasurându-și activitatea de furnizare a apei potabile pe o lungine de 148,7 km de-a lungul magistralelor amintite mai sus și deservind populația și agenții economici de pe raza orașelor Hațeg, Călan, Simeria, Deva, Hunedoara, Brad și Geoagiu și a comunelor Sântamarie Orlea, Bretea Româna, Băcia, Ilia, Dobra, Certej precum și adiacente celorlalte localități.

 

Foto: DevaCity

  • Count:
  • 201
  • -
  • 232
  • -
  • 75123